Bez roka - Rekonstrukcija Ženski fond je lokalna fondacija koja reflektuje i odgovara na potrebe feminističkog pokreta u Srbiji i oslanja se na kontinuitet i razvoj antimilitarističkih, antinacionalističkih, grassroots, akademskih i umetničkih programa i aktivnosti ženskih grupa.