27.02.2015. - Grad Beograd / Sekretarijat za socijalnu zaštitu - Konkurs za finansiranje redovnih programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom u Beogradu, april 2015 - mart 2016.