19. februar 2015. - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu -  Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu