1.septembar 2015. – Ministarstvo kulture i informisanja -   sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2015.