27.02.2015. - Grad Beograd / Sekretarijat za socijalnu zaštitu -  Konkurs za finansiranje redovnih programa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda u periodu april 2015. – mart 2016. godine