3.3.2015. - Ministarstvo kulture  - Konkursi za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima kulturnog nasleđa, savremenog stvaralaštva i javnog informisanja