9. mart 2015. - Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje -  4 konkursa
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini
Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju
Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini