7. mart 2014. -  Sekretarijat za kulturu Grada Beograda -  Konkurs za prijavu projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz gradskog budžeta u 2014. godini.