11. feb. 2014. - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu -  Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2014.