14. feb. 2014 - Grada Beograda / Sekretarijat za socijalnu zaštitu -  Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2014. godini za oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i pomoći starijima na teritoriji grada Beograda