14. feb. 2014 - Grada Beograda / Sekretarijat za socijalnu zaštitu -  Konkurs za finansiranje projekata udruženja u 2014. godini za oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda