21.mart 2014. -  Ministarstvo kulture i informisanja -  Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014.