14. feb. 2014 - Grada Beograda / Sekretarijat za socijalnu zaštitu -  Konkurs za finansiranje projekta udruženja u 2014. godini za oblast edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije na teritoriji grada Beograda