14. feb. 2014 - Grada Beograda / Sekretarijat za socijalnu zaštitu -  Konkurs za finasiranje projekata udruženja u 2014. godini za oblast obrazovanja odraslih, pripremnih programa za polazak u školu, sticanja kvalifikacija i zapošljavanja romske populacije na teritoriji grada Beograda