31. децембар 2016. - Национална агенција за регионални развој - Јавни позив за подршку пројектима прекограничне сарадње кроз финансирање учешћа апликаната/партнера

http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-podrshku-projektima-prekogranichne-saradnje