19.11.2015. - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja   -  dodela sredstava za zaštitu porodice, dece i socijalnu zaštitu