30. novembar 2015. -  Erste Banka -  Program sponzorstava za  organizacije civilnog društva, institucije i medije