18. decembаr 2015. - Delta Holding i Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom - Кonkurs za podršku razvoju poljoprivrede u Srbiji kroz projekat „Zasad za budućnost“.
(Zа udruženja građana i zadruge koja rade po principu socijalnog preduzeća)