26. novembar 2015. – MIP / Uprava za saradnju s dijasporom – Dva konkursa za sufinansiranje
projekata

http://www.dijaspora.gov.rs/lat/konkursi-kancelarija-za-dijasporu/