20. decembar 2015. - Zaječarska inicijativa, Fondacija Iskorak i Nacionalna zadužbina za demokratiju -  ZIman-ov fond za mlade i Mladi u pokretu (Samo Timočka krajina)