5. maj 2017. -  Trag fondacija  -  Konkurs Nacionalnog foruma za zelene ideje, koji nagrađuje najbolje ekološki orijentisane poslovne projekte