21 april 2017, -  Fondacija Ana i Vlade Divac  i drugi -    "Pomoć na putu - zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju"