14. 04. 2017. -  UNDP i drugi – Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti pružanja usluga SOS telefona za podršku ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili partnerskim odnosima