27. април 2017. - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  -   Конкурс за суфинансирање пројеката невладиних организација за унапређење сазнања деце о ефикасном коришћењу енергије