30.06.2017 - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu -  Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.godine