Bez roka - Rekonstrukcija Ženski fond -  Generalna podrška/ Specijalni fokus / Program urgentnih grantova
(Odluke se donose tri puta godišnje u ciklusima februar/mart, maj/jun, oktobar/novembar, za Urgentne grantove se odluke donose u roku od tri dana.
http://www.rwfund.org/programi/