5.12.2016./ do utroška sredstava -  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu – Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta – koji su od interesa za AP Vojvodinu