2. februar 2016. - Erazmus+  -  Objavljen je novi Erazmus+ opšti poziv za predloge projekata za 2016. u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Erazmus+ je program Evropske unije namenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. 


Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2016. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog apliciranja aktera iz Srbije se nalazi na stranama 169-182. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf. Organizacije iz Srbije mogu da budu nosioci projekta i direktno apliciraju u okviru KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima - Omladinski prozor za Zapadni Balkan).