5.12.2016./ do utroška sredstava -  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu - Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini za 2016.