18. januar 2016.  -  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2016.