31. decembar 2013. - Danski program razvoja voćarstva na Jugu Srbije -  Dva konkursa