29. nov 2013 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike - Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (samo savezi udruženja) 
http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php