2. dec 2013 -  Filmski centar Srbije  -  Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji