30. novembar 2013. -  Pokrajinski sekretarijat za finansije - sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini