18. Nov 2013 -  Kancelarija za ljudska i manjinska prava -  Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji