31. okt 2014. - Kancelarija za ljudska i manjinska prava -  Konkurs za projekate za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava.