27. okt 204 - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu -  Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini