01. novembar 2014. - Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine  -  Javni poziv za programa pod nazivom “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2014/2015. godinu
Za predškolske ustanove, osnоvne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i škole za obrazovanje odraslih)