31.10.2014 - Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj  -  Javni konkurs ”Pravo na prvu šansu” (samo doktori nauka)