31. decembar 2012. -   Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj  -  Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini