1. novembar 2013. - Erste Bank a.d. Novi Sad - Sponzorstava i donacije za 2014.