23. oktobar. 2013 -  Trag fondacija –  Perspektiva za održivost inovativne fandrejzing i filantropske prakse