28. oktobar 2013 -  Filmski centar Srbije -  Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2013.