Bez roka - Grupa 484 u saradnji  sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu - Konkurs za podnošenje predloga projekata u oblastima podrške i zaštite najugroženijih izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji.