22. februar 2017. - Caritas Srbije -  Poziv za podnošenje projekata za organizacije civilnog društva
Koljučne reči: socijalne usluge, socijalno preduzetništvo, inkluzija osoba sa invaliditetom, inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama