Bez roka - ADRA Srbija u saradnji sa ADRA Nemačke - Javni poziv za poslodavce  za dodelu bespovratnih sredstava za obuku/praksu na radnom mestu na teritoriji Beograda u okviru projekta „Osnaživanje mladih romskih porodica“