30.novembar 2016. - Kancelarija za Slovake u dijaspori - Javni poziv za dotacije u 2017.
a) obrazovanje, nauka i istraživanje, b) kultura, c) informacije, d) mediji.