26. oktobar 2016. - Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  -  Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2016.