19. oktobar 2016. – Gran Novi Sad -  Javni konkurs za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Novog Sada u drugoj polovini 2016.