30. septembar 2016 - Trag fondacija - Aktivne zajednice

Za lokalna udruženja i neformalne grupe.Projekti treba da se odnose na lokalnu zajednicu, da podstiču aktivno učešće građana i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici, koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima. Program nije tematski određen. Posebna pažnja ovog puta će se obratiti na projekte čije su aktivnosti usmerene na decu bez roditeljskog staranja.